Contact us 0

Terms and Conditions

Share this page with your friends on social networks

Uvjeti korištenja usluga Pitter d.o.o.

Općenito o uvjetima korištenja naših usluga (internetska trgovina)

Korištenje usluga internetske trgovine trgovačkog društva Pitter d.o.o., Tkon 88, Tkon, Hrvatska, OIB: 44369220053 ("Pitter" ili "mi"), Vaš ugovorni odnos i Vaša interakcija s nama podložna je ovim Uvjetima korištenja ("Uvjeti").

Uvjeti su sastavni dio ugovornog odnosa kupoprodaje koji nastaje trenutkom ugovaranja usluge kupnje proizvoda naznačenih odnosno dostupnih na našoj mrežnoj stranici te pružanjem ostalih usluga dostupnih na našoj mrežnoj stranici ("Usluge"). Ovi se Uvjeti ujedno smatraju i predugovornom obavijesti u smislu važećeg Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske.

Na ove Uvjete se primjenjuje Mjerodavno pravo, a primarno važeći Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini i Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Prije početka procesa sastavljanja internetske narudžbe, odnosno kupovine, potrebno je pažljivo pročitati ove Uvjete. Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini. Ovi Uvjeti propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane kupaca.

Korištenjem Pitter internetskih stranica smatra se da su korisnici upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.

Jezik komunikacije na Pitter internetskim stranicama je hrvatski književni jezik što ne isključuje istodobnu uporabu drugih jezika.

Pitter posebnu pažnju pridaje očuvanju Vaše privatnosti i zaštite Vaših osobnih podataka. Detaljnije o tome koje, na koji način i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke možete pročitati u našoj Obavijesti o privatnosti i Kolačićima koji se također nalaze na našoj mrežnoj stranici.

Izrazi koji se koriste u ovim Uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korištenjem ove mrežne stranice obaviješteni ste da (a) Vam je mrežna stranica dostupna, i to bez naknade; i (b) AKO POSTOJI KOJI DIO OVIH UVJETA S KOJIMA SE NE SLAŽETE, UKLJUČUJUĆI IZUZEĆE ODGOVORNOSTI, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE NAŠE USLUGE.

Definicije

U smislu ovih Uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija ima sljedeće značenje:

Kupac:

označava potrošača pod uvjetom da se svrha naručivanja isporuke i usluga ne može primarno pripisati komercijalnim ili samostalnim profesionalnim djelatnostima te stranke. Kupac i prodavatelj se obvezuju poštivati Uvjete te druge zakonske propise koji reguliraju kupovinu putem internet stranice odnosno kupovinu na daljinu.

Košarica:

označava pojam za virtualno mjesto gdje se spremaju proizvodi koje je Kupac odabrao za kupovinu. Košarica sadrži pregled svih proizvoda koje je Kupac odabrao te njihovu količinu, kako bi Kupac mogao naručiti proizvode.

Mjerodavno pravo:

znači pravo Republike Hrvatske kao i pravo Europske Unije i drugo koje je izravno primjenjivo u Republici Hrvatskoj.

Osobni podatak:

označava svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Ponuda:

označava ponudu za sklapanje kupoprodajnog ugovora, a koja se ponuda formira i komunicira ovisno o sadržaju Košarice i poslanoj narudžbi Kupca.

Povjerljive informacije:

podrazumijeva sve informacije, podatke i poslovne tajne koje će Pitter i Kupac međusobno otkrivati jedan drugome u svrhu suradnje u vezi s Uslugama.

Pitter:

označava poslovni subjekt koji pruža Uslugu:

Pitter d.o.o.

Trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 44369220053 , MBS: 060182756

Sjedište: Tkon 88, Tkon, Republika Hrvatska

IBAN: [HR1524020061100079765]

T: [+385 (0)23 386 701]

E: [info@pitter-croatia.com]

Radni dan:

znači radni dan u smislu zakona i propisa Republike Hrvatske, isključujući, između ostalog, vikende i državne praznike.

Viša Sila:

označava pojavu događaja koji se ne može pripisati radnjama ili propuštanju Pittera, niti koje je događaje Pitter mogao razumno predvidjeti. Takvi događaji posebno uključuju, ali nisu ograničeni na rat, nemire, terorističke akte, prirodne ili ekološke katastrofe, zemljotrese, poplave, požare ili druge prirodne katastrofe, epidemije i / ili pandemije, štrajkove, prekide u opskrbi električnom energijom, smetnje u telekomunikacijskom i drugom prometu, pogreške u prijenosu podataka putem telekomunikacijskih mreža, događaje koji su nastupili uslijed odluka i postupanja nadležnih tijela i vlasti kao i događaja uzrokovanih svim sličnim i drugim nepredvidivim uzrocima.

Webshop:

označava pojam "Internet trgovina" dostupna na stranicama Pitter [www.pitter-croatia.com].

Elektronička komunikacija

Kada posjećujete našu mrežnu stranicu, obraćate nam se putem nje, šaljete nam e-poštu ili nas kontaktirate telefonskim putem, Vi s nama komunicirate elektroničkim putem, odnosno izražavate svoju volju da s Pitterom stupite u elektronički oblik komunikacije. Stoga ćemo mi s Vama izravno komunicirati putem e-pošte, telefonskim putem ili neizravno postavljanjem obavijesti na ovoj mrežnoj stranici.

Međutim, sam proces ugovaranja Usluga se vrši korištenjem naše mrežne stranice (za više o tome upućujemo na pitanja i odgovore niže u tekstu) i putem elektroničke pošte (kako bismo Vam dostaviti Ponudu odnosno pružili Vam zatraženu uslugu te kako bismo odgovorili na sva Vaša pitanja).

Uvijeti kupnje, plaćanja i isporuke

Pitter Vam na ovom mjestu iznosi pregled bitnih uvjeta i postupak kupnje, pravila o načinu plaćanja te uvjete isporuke. U svrhu što veće preglednosti, prethodno navedeno je opisano u obliku odgovora na najčešća postavljena pitanja:

Gdje mogu pronaći ponudu proizvoda i cijene proizvoda?

Svi su proizvodi iz naše ponude objavljeni na našim mrežnim stranicama. Za svaki je proizvod naveden detaljan opis i prikaz proizvoda iz asortimana Pittera i cijena. Pritom opis i prikaz proizvoda iz asortimana Pittera smatrat će se samo približnim vrijednostima. Sve fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Ukoliko trebate detaljnije informacije kontaktirajte nas na email [webshop@pitter-croatia.com].

Cijene proizvoda naznačene su u valuti hrvatska kuna (HRK) bez uključenog PDV-a i vrijede isključivo u trenutku kupnje putem naše mrežne stranice. Prije slanja narudžbe prikazat će Vam se cijena proizvoda, uključujući sve primjenjive poreze i troškove dostave.

Cijena koja je istaknuta na kraju narudžbe je preliminarna i orijentacijska cijena, a konačna cijena će biti navedena u Ponudi koja će Vam stići nedugo nakon što Pitter zaprimi Vašu narudžbu. Konačna se cijena vjerojatno neće razlikovati od preliminarne, ali ona se u svakom slučaju formira nakon što naš tim provjeri Vašu narudžbu i utvrdi sve popratne troškove (npr. troškovi dostave).

Pitter zadržava pravo promijeniti cjenik proizvoda i informacije bez prethodne najave na mrežnoj stranici. Međutim, izmjena cjenika proizvoda i usluga ni na koji način neće utjecati na već nastale narudžbe i/ili ugovorene Ponude. Na promjenu cijena mogu utjecati i promjene u tečaju stranih valuta za što Pitter nije odgovoran.

U slučaju pogreške u cijeni ili bilo kakvih drugih propusta, Pitter pridržava pravo prilagoditi cijene ili izvršiti bilo kakve druge ispravke.

Kako naručujem proizvode iz Pitter ponude?

Postupak se provodi korištenjem naše mrežne stranice i komunikacijom putem e-maila (podatak koji ste nam Vi dostavili).

Proizvode koje Kupac želi kupiti u Pitter Webshopu dodaju se u Košaricu klikom na gumb "Dodaj u Košaricu". Sve stavke koje se nalaze u Košarici mogu se vidjeti klikom na "Košaricu", vidljivo u gornjem dijelu naše mrežne stranice. Ondje ako želite možete brisati artikle.

Sljedeći korak je pregled proizvoda, cijene i ostalih troškova u sekciji "Checkout". Na listi odabranih proizvoda prikazuju se troškovi dostave, te PDV cjelokupne ponude. Ako Vam odgovara sve kako je navedeno, potrebno je još popuniti podatke s desne strane sekcije ("Personal and Shipping information") i kliknuti na gumb "Confirm order".

Molimo imajte na umu da ste prilikom formiranja narudžbe dužni dostaviti naznačene osobne podatke, kako bi se Ponuda mogla realizirati. Napominjemo da ste odgovorni dostaviti nam točne i istinite podatke. Ukoliko ne navedete točne i istinite podatke, snosite odgovornost za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz netočnih podataka.

Nakon primitka narudžbe putem naše mrežne stranice, Pitter Vam na e-mail (koji ste ranije naveli prilikom popunjavanja kategorija osobnih podataka) dostavlja Ponudu u kojoj su naznačeni detalji Vaše narudžbe. Prihvat Ponude iskazujete plaćanjem iznosa koji je u njoj naveden, a u opisu plaćanja je potrebno navesti broj ponude. Smatrati ćemo da je ponuda prihvaćena kad na našem računu bude vidljiva Vaša uplata. U tom je trenutku također i sklopljen ugovor o kupoprodaji između Pittera i Vas kao Kupca, a potvrdu o sklopljenom ugovoru ćemo Vam bez odgađanja dostaviti i na e-mail koji ste nam dali za kontakt.

Pitter će Vam u svakom slučaju zajedno s isporukom robe dostaviti i pisanu potvrdu o sklopljenom ugovoru o kupoprodaji.

Što ako proizvodi koje sam vidio/vidjela u Pitter ponudi trenutno nisu dostupni?

Proizvodi koje Vam nudimo putem naše mrežne stranice uglavnom su dostupni.

Međutim, u iznimnim se slučajevima može dogoditi da proizvod trenutno nije dostupan a stanje na internetskoj stranici nije ažurirano, ili na stanju nemamo količine koje su Vam potrebne. U takvim ćemo Vas slučajevima bez odgađanja obavijestiti e-mailom.

Dodatno, ako ste neke proizvode u našoj ponudi vidjeli tijekom neke od ranijih pretraga a u trenutku kad ste odlučili napraviti narudžbu ti proizvodi više nisu dostupni, slobodno nam pošaljite e-mail upit ili upit formirajte putem kontaktnog obrasca koji je dostupan na sljedećem linku [dodati]. Naše će Vam ljubazno osoblje odgovoriti bez odgađanja.

Koji su načini plaćanja?

Naručene proizvode možete platiti isključivo putem bankovnog transfera. Takva se uplata također smatra prihvatom Ponude.

U kojem se roku se može očekivati isporuka proizvoda?

Narudžba Kupaca se u pravilu dostavljaju putem kurirske službe. Dostava se vrši na području Republike Hrvatske.

Rok isporuke naznačen je u Ponudi, a uobičajeno je to u najkraćem mogućem roku. Rok isporuke počinje teći od dana kada je Pitter obaviješten o prihvatu Ponude.

Pitter ne odgovara za eventualna kašnjenja u isporuci koja su uzrokovana slučajevima Više sile ili radnjama trećih osoba za koje Pitter nije odgovoran. Pitter će Kupca uvijek unaprijed obavijestiti e-mailom ako sazna za kašnjenje isporuke ili će ista obavijest Kupcu stići od strane kurirske službe koja izvršava isporuku.

Isporuka proizvoda vrši se Radnim danom.

Ako je isporuka neizvediva zbog više sile, datum isporuke automatski će se produžiti za vrijeme trajanja događaja koji predstavljaju višu silu.

Prilikom dostave, uz dostavljene proizvode Kupac dobiva sve isprave koje prate proizvod (upute za korištenje proizvoda, tehnički podaci, izjava o sukladnosti, ako je primjenjivo jamstveni list i drugo), račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati.

Što ako uočim da isporučeni proizvod ima oštećenja ili materijalne nedostatke?

Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke potvrđujete da na pošiljci niste uočili vanjskih oštećenja pakiranja.

Međutim, Pitter razumije da se – iznimno – može dogoditi da Vam je proizvod isporučen s određenim materijalnim nedostacima. Primjerice, nije Vam isporučen proizvod koji ste naručili ili proizvod nije isporučen u količini koju ste tražili, nije Vam isporučena dodatna oprema uz proizvod (ako je ista bila uključena u opis proizvoda u Webshop-u i u Ponudi) ili Vam uz proizvod nisu dostavljene upute za instalaciju i montažu ili su isporučene upute nepravilne i slično. Pojam "materijalni nedostaci" su u svakom slučaju u skladu s Materijalnim pravom.

Ako je Pitter odgovoran za materijalni nedostatak, rado ćemo Vam pomoći i besplatno popraviti nedostatak ili isporučiti novi/potpuni proizvod ili količinu proizvoda koja nedostaje. Ovdje napominjemo da Pitter nije odgovoran za nedostatke kojima je uzrok Viša sila, radnja bilo koje treće osobe ili djelovanje Kupca.

Molimo da obavijest o materijalnom nedostatku uputit na sljedeći kontakt: [webshop@pitter-croatia.com].

Pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora

Sukladno Mjerodavnom pravu, Kupac ima pravo na jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora ukoliko je sklopljen na daljinu odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta (kupnja putem interneta) u roku 14 dana od datuma potpisane potvrde o preuzimanju pošiljke, odnosno od dana kad je Kupcu kupljena roba predana u posjed.

U slučaju da Kupac odluči raskinuti ugovor o kupoprodaji na daljinu, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno, i prije isteka roka od 14 dana, obavijesti prodavatelja (Pitter) o raskidu ugovora o kupoprodaji putem Obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora koji je dostupan na [dodati] ili slanjem obavijesti da koristite svoje pravo na odustajanje od Ugovora na sljedeći kontakt: [dodati].

U slučaju takvog jednostranog raskida ugovora, Pitter se obvezuje izvršiti povrat novca Kupcu, uključujući i troškove isporuke (osim ako ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili), bez odgađanja, a najkasnije u roku do 14 dana od dana primitka zahtjeva za jednostrani raskid. Povrat će bit izvršen na isti način na koji je Kupac izvršio uplatu (na isti račun s kojeg je uplata primljena). U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Robu vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Kupac je suglasan vratiti nekorištene proizvode u izvornom stanju i u pripadajućoj ambalaži.

Jamstvo

Ako proizvođač pojedinog proizvoda za isti daje i jamstvo, Pitter prilikom dostave proizvoda dostavlja kupcu i svu dokumentaciju koja je povezana s takvim jamstvom, a koju je izradio proizvođač i koju je Pitter primio uz proizvod. Proizvođač jamči za ispravnost prodanih proizvoda u skladu s uvjetima jamstva koja su kupcu predana prilikom kupnje proizvoda.

Podnošenje i rješavanje prigovora

Kao Kupac imate pravo podnijeti pisani prigovor na Uslugu Pittera i to koristeći se sljedećim kontaktnim podacima:

  • Na e-mail: [webshop@pitter-croatia.com];

  • Putem pošte na adresu: Tkon 88, 23 212 Tkon, Republika Hrvatska.

Bez odgađanja ćemo Vam potvrditi primitak Vašeg prigovora.

Na Vaš ćemo prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora i u tom ćemo se odgovoru jasno izjasniti smatramo li Vaš prigovor osnovanim ili ne.

Sporove vezane uz Vašu online kupnju moguće je usmjeriti i na Platformu za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS) koja je dostupna na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. Ako se Vi kao Kupac i mi, Pitter, kao trgovac tako dogovorimo putem navedene platforme, eventualni spor može biti proslijeđen na rješavanje odgovarajućem tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Naknada štete

Potraživanja naknade štete od strane Kupca u vezi s kupljenom robom su isključena, osim ako se temelje na namjeri, krajnjoj nepažnji ili ako je Pitter odgovoran u skladu s odredbama koje se odnose na odgovornost za proizvode iz Zakona o obveznim odnosima (Mjerodavno pravo), ili je odgovoran za kažnjivo postupanje koje je rezultiralo gubitkom života, osobnom ozljedom ili oštećenjem zdravlja. U svim slučajevima zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na tipičnu predvidljivu štetu.

U slučaju da je odgovornost društva Pitter isključena ili ograničena u skladu s gore navedenim stavkom, isključena je ili ograničena i odgovornost svakog zaposlenika, predstavnika i zastupnika društva Pitter.

Pitter ne odgovara za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Kupnjom proizvoda Kupac ne stječe pravo isticati ili koristiti žig (na bilo koji način, u bilo koju svrhu) društva Pitter ili eventualno bilo kojih drugih društava, neovisno o tome koristi li se žig na kupljenom proizvodu ili ne.

Kupac nema pravo rastavljati proizvod odnosno na drugi način ispitivati njegov način rada / funkcionalnosti / izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda.

Kupljeni proizvod Kupac nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled društva Pitter ili eventualno bilo kojeg drugog društva, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe. U tim slučajevima, kupac odgovara za svu štetu koju je time prouzročio ugledu Pittera.

Planovi, skice, predračuni i ostala tehnička dokumentacija, koja može biti dio Ponude ili proizvoda, ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Pittera ili eventualno drugog društva kojem pripada, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje (čak i za izvatke), potrebna je izričita pisana suglasnost Pittera.

Kupac je dužan odmah obavijestiti Pitter o njemu poznatim povredama prava intelektualnog vlasništva Pittera, neovisno o tome što je treća strana ta koja vrši povredu.

Povjerljivost

Sve Povjerljive Informacije koje se posebno ali ne isključivo odnose na poslovne, financijske i/ili tehničke informacije (uključujući funkcionalnosti i svojstva proizvoda) smatraju se poslovnom tajnom društva Pitter koju nije dozvoljeno koristiti. Poslovnu tajnu Kupac ne smije objaviti, dati na raspolaganje trećoj osobi, reproducirati kao niti koristiti u komercijalne svrhe. Na zahtjev Pittera, Kupac je dužan vratiti svaku informaciju koja se smatra Pitterovom poslovnom tajnom ili ju je dužan na zahtjev Pittera uništiti.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koje Kupac dostavlja Pitteru u okviru Ponude i za potrebe usluge obrađivat će se isključivo u svrhu izvršenja ugovora kao i u drugim slučajevima kada za to postoji zakonita osnova za obradu u skladu s Mjerodavnim pravom (primarno Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR).

Završne odredbe

Ukoliko bi jedna odredba ovih Uvjeta bila ili bi postala nevaljana, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi Uvjeta. U tom slučaju, smatrat će se da je ugovorena ona zakonom dopuštena odredba koja je po svom gospodarskom značenju najbliža nevaljanoj odredbi.

Za sve što nije regulirano ovim uvjetima primjenjuje se Mjerodavno pravo, uz isključenje primjene Konvencije Ujedinjenih naroda o međunarodnoj prodaji robe.

Za sve sporove u vezi s primjenom ovih uvjeta, nadležan je Trgovački sud u Zadru uz primjenu hrvatskog prava.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici Pittera.

Svaka izmjena i dopuna ovih Uvjeta će biti učinjena i javno objavljena na Pitter internetskim stranicama te priopćena u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

 

U Tkonu, 07.07.2022

WE VALUE YOUR PRIVACY!

We and our partners use technology i.e., cookies so as to process personal data like IP-addresses or browser information in order to personalize ads that you see. This helps us to show you more relevant advertising and improves your internet experience. We also use it to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use this technology.

In order to improve the user experience on our site, we use cookies/tools that are technically necessary for the functionality of our website. The webpage will not work properly without these required cookies.

Marketing cookies are used to follow visitors on websites. The intent is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and therefore more valuable to publishers and third-party advertisers. With your consent, these cookies/tools are used not only by us but also by third-party providers, some of whom are based in countries such as the USA.

Statistics cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. With your consent, these cookies/tools are used not only by us but also by third-party providers, some of whom are based in countries such as the USA.

We use cookies to provide you with the best service on our website. If you stay on our website, you consent to our data privacy policy

Custom Settings

Your Products

Close

Contact us

CLOSE

Pitter putnička agencija d.o.o.
Tkon 88
23212 Tkon, Croatia

Office Hours:
8:00 am - 3:00 pm (Mon - Fri)
8:00 am - 1:00 pm (Sat)

Phone: +385 23 687 494

E-mail:

For general requests or questions, please use the form below:

Our data privacy statement applies to data collected and processed via the contact form Privacy Policy.

Cancellation policy: You can revoke your consent at any time. Your data will then be deleted, in so far as it is not needed for any legal requirements.

For specific kind of requests, please choose form from links below:

Subscribe to our charter newsletter!

Our data privacy statement applies to data collected and processed via the contact form Privacy Policy.