Kontaktirajte nas 0

Uvjeti korištenja usluga Pitter d.o.o. - Charter i servis

Podijelite ovu stranicu sa svojim prijateljima na društvenim mrežama

Uvjeti korištenja usluga Pitter d.o.o.

Općenito o uvjetima korištenja naših usluga (smještaj na plovilima i servis plovila)

Korištenje usluga pružanja smještaja na plovilima ("Charter usluga") i servisa plovila ("Servis") društva Pitter d.o.o., Tkon 88, Tkon, Hrvatska, OIB: 44369220053 ("Pitter" ili "mi"), Vaš ugovorni odnos i Vaša interakcija s nama podložna je ovim Uvjetima korištenja ("Uvjeti"). Na ove Uvjete se primjenjuje Mjerodavno pravo, a primarno važeći Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini i Zakon o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Pritom, Pitter prilikom sklapanja ugovora o Charteru posluje primarno posluje prema uvjetima FAIRCHARTER19 Yacht Pool-a ("FAIRCHARTER19") objavljenim i dostupnim na našoj mrežnoj stranici (vidjeti OVDJE).

Molimo Vas da se prije sklapanja ugovora o Charteru upoznate s uvjetima FAIRCHARTER19.

Uvjeti i FAIRCHARTER19 su sastavni dio ugovornog odnosa o Charteru koji nastaje trenutkom ugovaranja usluge smještaja na plovilima dostupnih na mrežnoj stranici našeg ugovornog partnera Pitter Yachtcharter. Uz ove Uvjete i FAIRCHARTER19, na ugovore o Charteru koji su sklopljeni putem našeg ugovornog partnera Pitter Yachtcharter primjenjivat će se i svi eventualni uvjeti prema kojima prilikom sklapanju ugovora o Charteru posluje Pitter Yachtcharter ("Uvjeti partnera").

U slučaju nesuglasja između Uvjeta, FAIRCHARTER19 i Uvjeta partnera, primat imaju FAIRCHARTER19.

Ugovor o Charter uslugama će biti sklopljen putem našeg ugovornog partnera Pitter Gesellschaft m.b.H. ("Pitter Yachtcharter") koji je ovlašten sklapati takav ugovor za plovila iz naše ponude u naše ime i za naš račun. Pitter snosi odgovornost za naknadu štete zbog ne pružanja ili manjkavog pružanja usluge smještaja na plovilima ili eventualno drugih ugovorenih usluga.

Ovi se Uvjeti ujedno smatraju i predugovornom obavijesti u smislu važećeg Zakona o zaštiti potrošača Republike Hrvatske.

Pitter posebnu pažnju pridaje očuvanju Vaše privatnosti i zaštite Vaših osobnih podataka. Detaljnije o tome koje, na koji način i zašto obrađujemo Vaše osobne podatke možete pročitati u našoj Obavijesti o privatnosti i Kolačićima koji se također nalaze na našoj mrežnoj stranici.

Izrazi koji se koriste u ovim Uvjetima, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Korištenjem ove mrežne stranice obaviješteni ste da (a) Vam je mrežna stranica dostupna, i to bez naknade; i (b) AKO POSTOJI KOJI DIO OVIH UVJETA S KOJIMA SE NE SLAŽETE, UKLJUČUJUĆI IZUZEĆE ODGOVORNOSTI, MOLIMO VAS DA NE KORISTITE NAŠE USLUGE.

Svaka eventualna izmjena ovih uvjeta će biti objavljena isključivo na mrežnoj stranici Pittera, a prethodno će o izmjeni odlučiti ovlaštene osobe društva.

Definicije

U smislu ovih Uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova i definicija ima sljedeće značenje:

Charter plovilo:

označava plovilo iz Pitter ponude u odnosu na koje je sklopljen ugovor o Charteru.

Korisnik:

označava korisnika Charter usluge i/ili usluge Servisa, odnosno potrošača pod uvjetom da se svrha ugovaranja usluga ne može primarno pripisati komercijalnim ili samostalnim profesionalnim djelatnostima te stranke.

Mjerodavno pravo:

znači pravo Republike Hrvatske kao i pravo Europske Unije i drugo koje je izravno primjenjivo u Republici Hrvatskoj.

Mrežna stranica:

označava službenu mrežnu stranicu Pittera (www.pitter-croatia.com ).

Mrežna stranica partnera:

označava službenu mrežnu stranicu Pittera Yachtchartera (www.pitter-yachting.com ).

Najmodavac:

označava Pitter d.o.o., Tkon 88, Tkon, Hrvatska, OIB: 44369220053 koji pruža Charter usluge.

Najmoprimac:

označava osobu koja s Pitterom sklapa ugovor o Charter uslugama.

Osobni podatak:

označava svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi ("ispitanik"); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pitter:

označava poslovni subjekt koji pruža uslugu:

Pitter d.o.o.
Trgovačko društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, OIB: 44369220053 , MBS: 060182756
Sjedište: Tkon 88, Tkon, Republika Hrvatska
IBAN: [HR1524020061100079765]
T: [+385 (0)23 386 701]
E: [info@pitter-croatia.com]

Početna baza:

označava luku u kojoj je dogovoreno preuzimanje rezerviranog Charter plovila.

Povjerljive Informacije:

podrazumijeva sve informacije, podatke i poslovne tajne koje će Pitter i Korisnik međusobno otkrivati jedan drugome u svrhu suradnje u vezi s Uslugama.

Radni dan:

znači radni dan u smislu zakona i propisa Republike Hrvatske, isključujući, između ostalog, vikende i državne praznike.

Skiper:

osoba ovlaštena za upravljanje plovilom i odgovorna za njegovu sigurnost i zakonito korištenje čije usluge se mogu ugovoriti dodatno uz uslugu Chartera.

Viša sila:

označava pojavu događaja koji se ne može pripisati radnjama ili propuštanju Pittera, niti koje je događaje Pitter mogao razumno predvidjeti. Takvi događaji posebno uključuju, ali nisu ograničeni na rat, nemire, terorističke akte, prirodne ili ekološke katastrofe, zemljotrese, poplave, velike pomorske nesreće, havarije, oluje, iznimno jake udare vjetra, požare ili druge prirodne katastrofe, epidemije i / ili pandemije, štrajkove, prekide u opskrbi električnom energijom, smetnje u telekomunikacijskom i drugom prometu, pogreške u prijenosu podataka putem telekomunikacijskih mreža, događaje koji su nastupili uslijed odluka i postupanja nadležnih tijela i vlasti kao i događaja uzrokovanih svim sličnim i drugim nepredvidivim uzrocima.

Zapovjednik plovila:

osoba koja upravlja plovilom i odgovorna je za njegovu sigurnost i zakonito korištenje.

Završna baza:

označava luku u koju je Najmoprimac obvezan vratiti Charter plovilo.

Elektronička komunikacija

Kada posjećujete našu mrežnu stranicu, obraćate nam se putem nje, šaljete nam e-poštu ili nas kontaktirate telefonskim putem, Vi s nama komunicirate elektroničkim putem, odnosno izražavate svoju volju da s Pitterom stupite u elektronički oblik komunikacije. Stoga ćemo mi s Vama izravno komunicirati putem e-pošte, telefonskim putem ili neizravno postavljanjem obavijesti na ovoj mrežnoj stranici.

Međutim, sam proces ugovaranja Charter usluga se vrši korištenjem Mrežne stranice partnera Pitter Yachtcharter.(za više o tome upućujemo na pitanja i odgovore niže u tekstu). Ugovaranje usluga Servisa se vrši korištenjem naše Mrežne stranice.

Uvjeti ugovaranja, plaćanja i pružanja charter usluge

Pitter Vam na ovom mjestu iznosi pregled bitnih uvjeta i postupak ugovaranja usluge, pravila o načinu plaćanja te uvjete pružanja usluge. U svrhu što veće preglednosti, prethodno navedeno je opisano u obliku odgovora na najčešće postavljena pitanja:

Gdje mogu pronaći ponudu plovila?

Sva Charter plovila iz naše ponude dostupna su na Mrežnim stranicama partnera do kojih Vas dovodi poveznica s naše Mrežne stranice (www.pitter-croatia.com ).

Za svako Charter plovilo iz naše ponude navedene su odgovarajuće specifikacije plovila, standardna i dodatna oprema te odgovarajuće fotografije interijera i eksterijera plovila. Dostupan je i pregled dodatnih usluga koje Korisnik može ugovoriti.

Gdje mogu pronaći cijenu plovila, Charter usluge i što je uključeno u cijenu?

Cijena Charter usluge ovisi o kombinaciji Charter plovila koje ste odabrali i o terminima u kojima se odlučite koristiti Charter uslugu.

Charter usluga u svakom slučaju uključuje uporabu Charter plovila s odgovarajućom opremom navedenom na popisu inventara standardne opreme za svako pojedino plovilo, dodatnu opremu ugovorenu od strane Najmoprimca te troškove trošenja te opreme njenom redovitom uporabom kao i troškove popravljanja oštećenja nastalih zbog dotrajalost materijala. U cijenu Charter usluge također su uključeni opći porezi i davanja za plovilo u Početnoj bazi i Završnoj bazi tijekom ugovorenog razdoblja Charter usluge, kao i kasko osiguranje plovila te razmjerni troškovi odgovornosti (Proportionate costs for the ship's liability).

Briga o Korisniku i podrška Pittera koji će Najmoprimcu biti dostupan putem radija ili telefonski tijekom radnog vremena ( 24/7 ) za vrijeme ugovorene Charter usluge također je uključena u cijenu.

Cijena ugovorenih dodatnih usluga i dodatne opreme biti će prikazana tako da će svakoj pojedinoj odabranoj stavci biti pridružena odgovarajuća cijena.

Cijena Charter usluge ne uključuje troškove naknada koje se naplaćuju za plovidbu, sidrenje i vez izvan početne i završne baze plovila, troškove pogona kao što su troškovi goriva, vode te naknadu za check-in i check-out. Za detaljnije informacije o navedenom ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na LINKU.

Pitter (i/ili Pitter Yachtcharter) zadržava pravo promijeniti cjenik usluga i informacija bez prethodne najave na mrežnoj stranici. Međutim, izmjena cjenika proizvoda i usluga ni na koji način neće utjecati na već nastale rezervacije i/ili ugovorene usluge. Na promjenu cijena usluga mogu utjecati i promjene u tečaju stranih valuta za što Pitter (i/ili Pitter Yachtcharter) nije odgovoran.

U slučaju pogreške u cijeni ili bilo kakvih drugih propusta, Pitter (i/ili Pitter Yachtcharter) pridržava pravo prilagoditi cijene ili izvršiti bilo kakve druge ispravke.

Za dodatna pitanja i informacije vezano uz postupak rezervacije Chartera putem našeg ugovornog partnera Pitter Yachtcharter, upućujemo na Mrežnu stranicu partnera.

Kako mogu rezervirati odabrano Charter plovilo i ugovoriti Charter uslugu?

Ako ste pregledom naše Mrežne stranice odlučili ugovoriti našu Charter uslugu, klikom na odgovarajuću poveznicu / polje bit ćete preusmjereni na Mrežnu stranicu partnera na kojoj nastavljate postupak rezervacije i ugovaranja Charter usluge.

Na Mrežnoj stranici partnera navedene su cijene Chartera za svako Charter plovilo.

Charter uslugu za odabrano plovilo možete rezervirati tako da unesete datume kad biste voljeli koristiti uslugu te provjerite dostupnost Charter plovila. Ako je plovilo dostupno na odabrane datume, klikom na opciju "Book now & Secure online discount" možete vidjeti dodatne usluge i opremu koju je moguće ugovoriti za odabrano Charter plovilo i njihovu cijenu. Uz Charter uslugu možete odabrati i dodatne usluge poput usluge čišćenja, usluge Skipera i slično te dodatnu opremu kao što je dodatna posteljina, ručnici i slično.

Klikom na "Continue to check out" prikazat će se pregled usluga i opreme koje ste odabrali te izračun cijene pojedinih stavki za odbrane datume Charter usluge. U prikazanom izračunu cijene Charter usluge, dodatnih usluga i opreme bit će naveden (1) iznos koji ste dužni platiti putem bankovnog transfera ili putem kartičnog plaćanja (iznos za Charter uslugu), kao i (2) cijena za dodatne stavke i dodatne usluge koje ste dužni platiti po dolasku u Početnu bazu.

Molimo imajte na umu da ste prilikom rezervacije Charter plovila dužni dostaviti naznačene Osobne podatke, kako bi se rezervacija mogla realizirati. Napominjemo da ste odgovorni dostaviti točne i istinite podatke. Ukoliko ne navedete točne i istinite podatke, snosite odgovornost za sve troškove, odnosno posljedice nastale iz netočnih podataka.

Klikom na polje "Continue" dolazite do odabira načina plaćanja nakon čega slijedi pregled i Vaša potvrda rezervacije. Cijenu Charter usluge moguće je platiti putem bankovnog transfera ili putem kartičnog plaćanja.

Po potvrdi rezervacije Pitter Yachtcharter će Vam na e-mail adresu, koju ste naveli prilikom rezervacije, bez odgode poslati pisanu obavijest koja sadržava daljnje informacije i upute te ugovor o Charter usluzi, tzv."Booking Contract" koji se smatra potvrdom o sklopljenom ugovoru. Booking Contract sadržava informacije o datumu i vremenu ugovorene usluge, rezerviranom plovilu, te o uvjetima, iznosima i rokovima plaćanja pojedinih obroka. Booking Contract također sadržava informaciju o iznosu cijene koji ste dužni platiti putem bankovnog transfera ili putem kartičnog plaćanja (iznos za Charter uslugu) te iznos cijene za pojedine dodatne usluge koju ste dužni platiti na licu mjesta, odnosno prilikom preuzimanja plovila.

Ako ste u postupku rezervacije odabrali kartično plaćanje, prvi obrok cijene Charter usluge biti će naplaćen sa Vaše kartice odmah prilikom rezervacije. U tom slučaju će u Booking Contract-u biti izričito navedeno da je prvi obrok cijene Chartera plaćen i točan iznos plaćenog obroka. Ako ste za plaćanje odabrali opciju "bankovni transfer", ugovor o Charter usluzi smatra se sklopljenim kada primitak uplate punog iznosa prvog obroka bude zabilježen na bankovnom računu Pitter Yachtcharter-a. U tom slučaju Pitter Yachtcharter će Vam po primitku uplate odmah, bez odgađanja, putem e-maila poslati potvrdu o zaprimljenoj uplati.

Nakon što ste odradili naprijed navedene korake, na Mrežnoj stranici partnera možete vidjeti i status rezervacije klikom na "Booking status".

Po primitku pune uplate cijene Chartera Pitter Yachtcharter će Najmoprimcu (Vama) poslati "boarding pass" kao potvrdu da je izvršena puna uplata cijene Charter usluge i da je ugovorena Charter usluga odabranog plovila.

Koji su načini plaćanja?

Budući da se sklapanje ugovora o Charter usluzi vrši putem našeg ugovornog partnera Pitter Yachtcharter, s uvjetima i načinom plaćanja ćete biti upoznati tijekom postupka rezervacije (postupak koji se vrši na Mrežnim stranicama partnera). Plaćanje usluge Chartera moguće je izvršiti putem bankovnog transfera ili kartičnim plaćanjem, a sve u skladu s informacijama dostupnim na Mrežnoj stranici našeg partnera. Pitter Yachtcharter će Vam također ispostaviti i račun za ugovorenu uslugu u ime i za račun Pittera. Konačnu cijenu svih odabranih usluga Korisnik plaća po Pitter Yachtcharter uputi i u skladu s iznosom i rokovima plaćanja koji će biti navedeni u Booking Contract-u.

Moram li platiti depozit i hoće li mi taj iznos biti vraćen?

Prilikom rezervacije odabranog Charter plovila, na Mrežnoj stranici partnera bit će naveden iznos depozita koji ste dužni platiti. Depozit mora biti plaćen najkasnije prilikom preuzimanja plovila u skladu s uvjetima navedenim u Charter ugovoru.

Molimo Vas imajte na umu da se plaćanje depozita kreditnom karticom u domaćoj valuti vrši prema tečajnoj listi na dan plaćanja što može dovesti do razlike u izračunu cijene.

Iznos cjelokupnog depozita bit će vraćen Najmoprimcu odmah po urednom povratku Charter plovila u Završnu bazu ukoliko nema oštećenja na plovilu, oštećenja ili gubitka opreme te je povrat izvršen bez kašnjenja povratka u Završnu bazu i slično.

Međutim, Pitter zadržava depozit ako je Charter plovilo u Završnu bazu vraćeno s oštećenjima, ako nedostaju određeni dijelovi ili oprema i slično. Naime, molimo imajte na umu da, nakon što je ugovorena Charter usluga, Najmoprimac odgovara za štetu koja, njegovom ili krivnjom nekog od članova posade / osoba koje s njim borave na Charter plovilu, nastane za Charter plovilo i njegovu opremu te za izgubljenu opremu i njenu krađu i to do visine iznosa depozita (a u iznimnim slučajevima odgovornost Najmoprimca može biti i veća od navedenog iznosa). Za detaljnije informacije o navedenom ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na LINKU.

Što ako želim otkazati Charter uslugu, a cijena je već plaćena?

U slučaju da nakon plaćanja cijene odlučite otkazati Charter uslugu, troškovi otkazivanja bit će obračunati u skladu s odredbama Charter ugovora pri čemu će se ugovoreni troškovi otkazivanja primjenjivati u odnosu na cijenu Charter usluge i to:

  • u slučaju za otkazivanja usluge najmanje 28 dana prije početka ugovorene Charter usluge Najmodavac zadržava iznos uplaćenog pologa;
  • u slučaju otkazivanja unutar 28 dana prije početka ugovorene Charter usluge Najmodavac zadržava 100% cijene Charter usluge.

Za usluge koje će izostati zbog otkazivanja Charter usluge, poput troškova završnog čišćenja, posteljine, dodatne opreme i depozita neće se naplaćivati troškovi otkazivanja.

Kako izgleda primopredaja plovila?

Rezervirano Charter plovilo preuzima se na ugovoreni datum i vrijeme u dogovorenoj Početnoj bazi predočenjem dokumenta "boarding pass".

Najmodavac će predati Charter plovilo s ugovorenom opremom u stanju spremnom za plovidbu, uredne tehničke ispravnosti, čistog interijera i eksterijera s punim spremnikom goriva i priključenom i rezervnom plinskom bocom.

Prilikom primopredaje Najmoprimac i Najmodavac ("Stranke") će provjeriti stanje Charter plovila, tehničke funkcije plovila te opremu navedenu na odgovarajućoj listi inventara. Nakon izvršenog pregleda Stranke potpisuju zapisnik o izvršenom pregledu i ispravnosti plovila i opreme nakon čega nije moguće isticati primjedbe. Navedeno se ne odnosi na skrivene nedostatke koji su postojali u trenutku primopredaje plovila.

Ako Najmodavac nije u mogućnosti predati Najmoprimcu rezervirano plovilo najkasnije u roku od 4 sata nakon ugovorenog vremena preuzimanja ili mu osigurati drugo odgovarajuće plovilo jednakih karakteristika, Najmoprimac ima pravo na razmjerno sniženje cijene za vrijeme tijekom kojeg nije mogao koristiti Charter plovilo po svakom započetom danu. U slučaju proteka više od 24 sata od dogovorenog vremena preuzimanja Najmoprimac može odustati od ugovora te zahtijevati povrat plaćenih sredstava. U slučaju da je ugovoreno vrijeme trajanja Chartera najmanje 10 dana, navedeni period nakon kojeg Najmoprimac može odustati od ugovora produljuje se na 48 sati.

Molimo Vas imajte na umu da ste prije početka Charter usluge dužni dostaviti popis članova posade, odnosno popis osoba koje će biti smještene na Charter plovilu u skladu s uputama Najmodavca. Na plovilu ne smije boraviti više članova posade od broja članova koji je ugovoren Ugovorom o Charter usluzi, odnosno koji je odobren za Charter plovilo.

Za detaljnije informacije o navedenom procesu i uvjetima ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na linku faircharter19_pitter_en.pdf (pitter-yachting.com).

Koje su moje obveze kao Najmoprimca (korisnika Charter usluge)?

Najmoprimac je dužan Charter plovilo i pripadajuću opremu upotrebljavati pažljivo kao dobar domaćin. Prije isplovljavanja Najmoprimac je dužan upoznati se s tehničkim svojstvima i ostalim sadržajima plovila te proučiti upute za postupanje koje mu budu predane u trenutku primopredaje plovila, odnosno koje se nalaze u plovilu.

Charter plovilom upravlja Zapovjednik plovila. Zapovjednik plovila može biti Najmoprimac ili jedan od članova posade pod uvjetom da Najmodavcu predoči odgovarajuću ispravu kojom dokazuje da je osposobljen za upravljanje plovilom na ugovorenom području plovidbe sukladno propisima. Prije primopredaje plovila Najmodavac će provjeriti je li Najmoprimac, odnosno drugi član posade, osposobljen za upravljanje plovilom.

Postoji mogućnosti ugovaranja dodatne usluge Skipera u skladu s uvjetima i cijenom navedenom na Mrežnoj stranici partnera.

Najmoprimac je dužan obavijestiti Pitter već u slučaju sumnje na oštećenje Charter plovila, a odmah po povratu plovila Najmoprimac je dužan prijaviti gubitak, štetu ili neispravnost opreme.

Za detaljnije informacije o navedenom, kao i za upoznavanje sa svim ostalim obvezama Najmoprimca, ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na linku faircharter19_pitter_en.pdf (pitter-yachting.com).

Koje su obveze Najmodavca (Pittera kao pružatelja Charter usluge)?

Pitter će na propisan način održavati Charter plovila, pri čemu posebnu pažnju pridaje održavanju opreme za sigurnost i spašavanje.

Pitter će predati Najmoprimcu Charter plovilo sa kompletnom ugovorenom opremom u ugovoreno vrijeme i na ugovorenom mjestu, spremno za plovidbu i ispravnog tehničkog stanja. Pritom, navedena obveza Pittera postoji samo ako je Najmoprimac platio punu cijenu ugovorenih usluga.

Prilikom predaje Charter plovila Pitter će Najmoprimcu predati i valjane certifikate, dokumente, popise, upute za uporabu jahte i ostale dokumente potrebne za ulazak, odnosno plovidbu ugovorenim morskim područjem.

U slučaju nedostataka i odstupanja od ugovorenih svojstava i stanja Charter plovila te njegove opreme, Najmoprimac ima pravo na razumno smanjenje cijene Charter usluge. Pravo na otkaz ugovora o Charter usluzi Najmoprimac će imati samo u slučaju da je plovna sposobnost Charter plovila narušena, odnosno ako je navigacija konvencionalnim navigacijskim metodama u velikoj mjeri otežana i značajno povećava rizik za sigurnost plovila i posade.

Sniženje cijene i otkaz ugovora može se zahtijevati isključivo pisanim putem. Pisana izjava mora Najmodavcu biti podnesena bez odgode, prilikom obavještavanja o nedostatku te dodatno prilikom sastavljanja završnog izvještaja prilikom povrata plovila.

Za detaljnije informacije o navedenom ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na LINKU.

Kako izgleda proces povrata plovila?

Najmoprimac je dužan vratiti plovilo u ugovoreno vrijeme i na dogovoreno mjesto, a plovilo mora biti spremno za check-out na ugovorenom mjestu 1-2 sata prije dogovorenog vremena povrata.

Kako na pravovremeni povrat plovila ne bi utjecali nepovoljni uvjeti (npr. loši vremenski uvjeti), Najmoprimac je dužan osigurati da se plovilo nalazi u primjerenoj blizini Završne baze 24 sata prije završetka ugovorene Charter usluge. Loši vremenski uvjeti ne opravdavaju nepravovremeni povrat plovila osim ako se ne radi o slučaju Više sile.

U slučaju zakašnjenja povrata plovila više od 2 sata od dogovorenog vremena povrata, Najmodavac može zahtijevati plaćanje razmjernog iznosa cijene Charter usluge po svakom započetom danu. Najmoprimac u navedenom slučaju ima pravo zahtijevati i naknadu svih troškova/gubitaka uzrokovanih zakašnjelim povratom plovila.

Plovilo treba vratiti u stanju koje odgovara zapisniku koji su Stranke potpisale prilikom preuzimanja plovila, čisto izvana i iznutra, s priključenom i rezervnom bocom plina te punim spremnikom goriva.

Prilikom povrata Stranke će zajedno provjeriti stanje Charter plovila, uređaja i zatečene opreme. Stranke će po izvršenom pregledu sastaviti popis eventualnih oštećenja i gubitaka u odnosu na zapisnik potpisan prilikom preuzimanja plovila te će na temelju navedenog sastaviti izvještaj. Izvještaj postaje obvezujući za Stranke nakon što ga one potpišu.

Najmoprimac je dužan obavijestiti Pitter već u slučaju sumnje na oštećenje plovila, a odmah po povratu plovila dužan je prijaviti gubitak, štetu ili neispravnost opreme.

Najmoprimac snosi troškove koji za Najmodavca nastanu zbog povrata plovila u bazu koja nije određena kao Završna baza, osim u slučaju Više sile ili ukoliko to zahtjeva Najmodavac, odnosno ako takav povrat bude prouzročen krivnjom Najmodavca.

Za detaljnije informacije o navedenom ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na LINKU.

Uvjeti ugovaranja, plaćanja i pružanja usluge servisa

Usluge i ugovaranje:

Pitter nudi uslugu Servisa, održavanja plovila i ugradnju opreme iz ponude dostupne na Mrežnoj stranici. Ponuda usluge specificirana je na našoj Mrežnoj stranici. Za više molimo slijedite link: www.pitter-croatia.com .

Naprijed navedene usluge Servisa je moguće ugovoriti kontaktiranjem ovlaštenog osoblja Pittera putem e-mail adrese ili broja telefona koji su navedeni na dnu poveznice iznad. Uslugu servisa moguće je ugovoriti i osobno u poslovnim prostorijama Pittera.

Cjenik:

Zamjenski dijelovi i ostala oprema iz ponude Pittera te važeći cjenik dostupni su na Mrežnim stranicama Pittera na linku www.pitter-croatia.com . Sve usluge Pittera naplaćuju se prema važećem cjeniku u trenutku kada se odabrana usluga ugovara. Pitter zadržava pravo promjene cijene navedene na Mrežnoj stranici te je za Pitter obvezujuća ona cijena koja je navedena na obvezujućoj ponudi. Cijena rada za Servis, ugradnju, montažu ili instalaciju opreme odnosno nekog zamjenskog dijela biti će izračunata temeljem procjene složenosti i vremena potrebnog za izvršenje posla.

Cijene naših usluga i artikala iz ponude na našoj Mrežnoj stranici mogu biti izražene u različitim valutama, isključivo sa svrhom lakšeg snalaženja naših klijenata. Međutim, usluge koje pruža Pitter plaćaju se u hrvatskoj valuti (HRK). Uslugu Servisa, održavanja plovila i ugradnju opreme moguće je platiti putem bankovnog transfera, kartičnog plaćanja ili u gotovini. Naručitelj je dužan cijenu usluge platiti u roku i na način naznačen na svakom pojedinom računu kojeg je izdao Pitter.

Način sklapanja ugovora:

Pružanje usluge Servisa i ugradnje opreme može ovisiti o isporuci proizvođača ili treće osobe koja isporučuje opremu Pitteru. Zbog toga će ponuda Pittera biti obvezujuća kada na njoj bude naznačeno da se radi o "obvezujućoj ponudi".

Obvezujuća ponuda je konačna ponuda za uslugu servisa koju je Pitter dostavio Korisniku nakon što su se sporazumjeli o svim potrebnim elementima usluge i željama Korisnika. Obvezujuća ponuda se Korisniku uvijek dostavlja u pisanom obliku, bilo putem e-maila ili osobno, ovisno o odabiru Korisnika.

Rok važenja ponude iznosi 8 (osam) dana te počinje teći od kada je Naručitelj zaprimio pisanu obvezujuću ponudu. Ako je takva ponuda poslana elektroničkom poštom smatra se da je Naručitelj ponudu primio u trenutku kad je primitak e-maila s ponudom zabilježen na sustavu poslužitelja Korisnika. Ako Pitter u navedenom roku, e-mailom ne zaprimi pisano očitovanje Naručitelja kojim se na valjani način prihvaća ponuda, istekom roka ponuda prestaje važiti i ne obvezuje Pitter. Ugovor o pružanju usluge Servisa se smatra sklopljenim u trenutku kada Pitter e-mailom primi valjano očitovanje Naručitelja o prihvatu ponude.

Trajanje ugovora:

Pitter pruža uslugu održavanja plovila čije se vrijeme trajanja definira u ponudi Pittera u dogovoru s Korisnikom. Molimo Vas imajte na umu da za organizaciju i trošak korištenja veza na kopnu u suhoj marini odgovara isključivo Naručitelj.

Smještaj plovila:

Molimo Vas imajte na umu da ste prilikom ugovaranja usluge servisa, održavanja plovila i ugradnje opreme dužni sami organizirati odgovarajući smještaj plovila (primjerice vez u marini ili suhi vez na kopnu) na vlastiti trošak.

Zapisnici o preuzimanju plovila (inicijalni i konačni):

Prema informacijama i uputama koje Korisnik da Pitteru sastavit će se odgovarajući radni nalog. Pitter će započeti s izvršavanjem ugovorene usluge nakon što radni nalog bude prihvaćen od strane Korisnika.

Prilikom preuzimanja plovila Korisnik ili osoba koju on odredi će zajedno s ovlaštenim predstavnikom Pittera ("Stranke") pregledati plovilo, njegovo stanje, potencijalna postojeća oštećenja i nedostatke. O izvršenom pregledu i utvrđenom stanju plovila sastavit će se inicijalni zapisnik. Stranke potpisuju inicijalni zapisnik čime potvrđuju stanje u kojem je plovilo predano. Pitter ne odgovara za eventualna oštećenja i nedostatke koji su postojali prilikom preuzimanja plovila, kao niti za ona oštećenja i nedostatke koji nisu otkriveni prilikom uobičajenog pregleda plovila, a naknadno se ispostavi da su postojali u trenutku preuzimanja plovila.

Nakon izvršene usluge Stranke će prilikom preuzimanja plovila pregledati plovilo te utvrditi stanje plovila o čemu će biti sastavljen konačni zapisnik. Korisnik je eventualne primjedbe dužan Pitteru priopćiti odmah. Pitter ne odgovara za oštećenja koja na plovilu nastanu zbog trošenja ili promijenjene svojstava materijala uzrokovane protekom vremena kao niti za eventualna oštećenja koja protekom vremena nastanu usprkos primjerenom rukovanju i održavanju plovila.

Podizvođači:

Pitter je ovlašten prilikom izvršenja određenih usluga iz svoje ponude angažirati podizvođače koji će ugovorenu uslugu izvršiti prema uputama Pittera, a sve sukladno odobrenom radnom nalogu i obvezujućoj ponudi.

Jamstvo dobavljača za uređaje koji se ugrađuju na plovila:

Pitter ne daje nikakva dodatna jamstva za zamjenske dijelove i opremu koji se ugrađuju na plovilo. Eventualna jamstva za zamjenske dijelove i opremu koji se ugrađuju na plovila su isključivo jamstva proizvođača proizvoda koja će Naručitelju biti predana prilikom preuzimanja plovila. Molimo Vas imajte na umu da su specifikacije i performanse proizvoda objavljene na našoj Mrežnoj stranici isključivo informativne naravi te da Pitter ne odgovara za eventualno odstupanje od navedenih specifikacija i performansi, već su isključivo mjerodavne one specifikacije i performanse navedene od strane proizvođača navedene u dokumentaciji proizvoda.

Reklamacija na izvršene radove vrijedi samo uz uvjet da je račun podmiren u cijelosti i uz predočenje računa.

Pravo na jednostrani raskid ugovora – charter usluga

Sukladno Mjerodavnom pravu, Korisnik / Najmoprimac nema pravo na jednostrani raskid ugovora o Charter usluzi u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača. To jer je u slučaju Charter usluga riječ o usluzi smještaja u određenom vremenskom periodu koji nije namijenjen stanovanju.

Pravo na jednostrani raskid ugovora – usluga servisa

Korisnik ima pravo na jednostrani raskid ugovora o usluzi Servisa ako je sklopljen na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija poslovnog subjekta u roku 14 dana od datuma sklapanja ugovora.

U slučaju da Korisnik odluči raskinuti ugovor o usluzi Servisa koji je sklopljen na daljinu ili izvan poslovnih prostorija, može to učiniti bez navođenja razloga tako da nedvosmisleno, i prije isteka roka od 14 dana, obavijesti Pitter o raskidu ugovora putem Obrasca za jednostrani raskid kupoprodajnog ugovora koji je dostupan na www.pitter-croatia.com ili slanjem obavijesti da koristite svoje pravo na odustajanje od ugovora na sljedeći kontakt: service@pitter-croatia.com .

U slučaju takvog jednostranog raskida ugovora, Pitter se obvezuje izvršiti povrat novca Korisniku (ako je cijena usluge već plaćena) bez odgađanja, a najkasnije u roku do 14 dana od dana primitka zahtjeva za jednostrani raskid. Povrat će bit izvršen na isti način na koji je Korisnik izvršio uplatu (na isti račun s kojeg je uplata primljena). U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Ako Vam je pritom isporučena neka roba, nju vratite ili je predajte nama bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Korisnik je suglasan vratiti nekorištene proizvode u izvornom stanju i u pripadajućoj ambalaži.

Odgovornost za štetu - charter usluga

Najmoprimac snosi odgovornost za štetu koju je prouzročio, odnosno koju je prouzročio neki od članova posade trećima, Charter plovilu i njegovoj opremi, a pogotovo za štetu do koje je došlo neispravnim korištenjem ili lošim održavanjem opreme i uređaja na plovilu.

Najmoprimac odgovara za štetu koja, njegovom ili krivnjom nekog od članova posade, nastane za Charter plovilo i njegovu opremu te za izgubljenu opremu i njenu krađu do visine iznosa depozita. U slučaju, ako je do štete došlo namjerom ili grubom nepažnjom Najmoprimca i /ili članova posade, Najmoprimac će za navedenu štetu odgovarati i preko visine iznosa depozita.

Najmoprimac će biti odgovoran za štetu u okolnostima djelovanja Više sile jedino ako se njegovoj krivnji i/ili krivnji članova posade može pripisati povećan rizik nastanka štete, pa tako primjerice u slučaju isplovljavanja iz luke usprkos upozorenju o nevremenu.

Najmoprimac ne odgovara za štetu uzrokovanu trošenjem materijala njegovom redovitom uporabom i njegovom dotrajalošću. Najmoprimac neće odgovarati za štetu niti u slučaju kada se šteta ne može pripisati njegovoj krivnji ili krivnji nekog od članova posade.

Potraživanja naknade štete od strane Najmodavca su isključena, osim ako se temelje na namjeri, krajnjoj nepažnji ili ako je Pitter odgovoran u skladu s odredbama Mjerodavnog prava odnosno u skladu s ovim Uvjetima i FAIRCHARTER19 ili je odgovoran za kažnjivo postupanje koje je rezultiralo gubitkom života, osobnom ozljedom ili oštećenjem zdravlja. U svim slučajevima zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na tipičnu predvidljivu štetu.

U slučaju da je odgovornost društva Pitter isključena ili ograničena u skladu s gore navedenim stavkom, isključena je ili ograničena i odgovornost svakog zaposlenika, predstavnika i zastupnika društva Pitter.

Za detaljnije informacije o navedenom ljubazno molimo pročitati FAIRCHARTER19 na LINKU.

Odgovornost za štetu – usluga servisa

Usluge Servisa Pitter pruža u skladu s Mjerodavnim pravom i ovim Uvjetima.

Ako se usluga Servisa izvršava na imovini i opremi Korisnika, Korisnik je dužan prethodno upozoriti Pitter o svim svojstvima takve opreme, a osobito o onim svojstvima koja odstupaju od uobičajenih s obzirom na prirodu i svrhu takve imovine i/ili opreme. Korisnik je osobito dužan o navedenom upozoriti Pitter ako je izgledno da bi nepravilnim rukovanjem ili neprilagođenim radovima na takvoj imovini i/ili opremi uslijed toga mogla nastati bilo kakva šteta.

Potraživanja naknade štete od strane Korisnika u vezi s izvršenom uslugom Servisa su isključena, osim ako se temelje na namjeri, krajnjoj nepažnji ili ako je Pitter odgovoran u skladu s odredbama Mjerodavnog prava s obzirom na pravnu narav ugovora. U svim slučajevima zahtjevi za naknadu štete ograničeni su na tipičnu predvidljivu štetu.

U slučaju da je odgovornost društva Pitter isključena ili ograničena u skladu s gore navedenim stavkom, isključena je ili ograničena i odgovornost svakog zaposlenika, predstavnika i zastupnika društva Pitter.

Pitter ne odgovara za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.

Podnošenje i rješavanje prigovora

Kao Korisnik naših usluga imate pravo podnijeti pisani prigovor na Uslugu Pittera i to koristeći se sljedećim kontaktnim podacima:

  • Na e-mail: service@pitter-croatia.com;
  • Putem pošte na adresu: Tkon 88, 23 212 Tkon, Republika Hrvatska.

Bez odgađanja ćemo Vam potvrditi primitak Vašeg prigovora.

Na Vaš ćemo prigovor odgovoriti u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora i u tom ćemo se odgovoru jasno izjasniti smatramo li Vaš prigovor osnovanim ili ne.

Sporove vezane uz Vaše online ugovorene usluge moguće je usmjeriti i na Platformu za on-line rješavanje potrošačkih sporova (Platforme za ORS) koja je dostupna na poveznici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HR. Ako se Vi kao Korisnik naših usluga i mi, Pitter, tako dogovorimo putem navedene platforme, eventualni spor može biti proslijeđen na rješavanje odgovarajućem tijelu za alternativno rješavanje potrošačkih sporova.

Zaštita intelektualnog vlasništva

Ugovaranjem naših usluga Korisnik ne stječe pravo isticati ili koristiti žig (na bilo koji način, u bilo koju svrhu) društva Pitter (i/ili Pitter Yachtcharter) ili eventualno bilo kojih drugih društava, neovisno o tome koristi li se žig na opremi, uređajima, uputama i drugim dokumentima koji se nalaze na plovilu.

Korisnik Charter usluga osobito nema pravo rastavljati opremu i uređaje na Charter plovilu odnosno na drugi način ispitivati njihov način rada / funkcionalnosti / izrade u svrhu proizvodnje sličnog ili istovjetnog zamjenskog proizvoda. Charter plovilo kao i njegovu opremu te uređaje, upute i ostale dokumente plovila Korisnik nema pravo koristiti na način koji bi vrijeđao ugled društva Pitter ili eventualno bilo kojeg drugog društva, a posebice ih nema pravo koristiti u bilo koje nezakonite svrhe. U tim slučajevima, Korisnik odgovara za svu štetu koju je time prouzročio ugledu Pittera ili bilo kojem drugom društvu.

Planovi, tekstovi, skice, fotografije ili video plovila, predračuni i ostala tehnička dokumentacija, koja može biti dio ponude ili usluge, ostaje isključivo intelektualno vlasništvo Pittera ili eventualno drugog društva kojem pripada, isto kao i cjenici, modeli, katalozi, prospekti, slike i slično. Za bilo kakvo korištenje, umnožavanje, reproduciranje, širenje, objavljivanje i javno prikazivanje (čak i za izvatke), potrebna je izričita pisana suglasnost Pittera.

Korisnik je dužan odmah obavijestiti Pitter o njemu poznatim povredama prava intelektualnog vlasništva Pittera, neovisno o tome što je treća strana ta koja vrši povredu.

Povjerljivost

Sve Povjerljive Informacije koje se posebno ali ne isključivo odnose na poslovne, financijske i/ili tehničke informacije (uključujući funkcionalnosti i svojstva Charter plovila, uređaja i opreme) smatraju se poslovnom tajnom društva Pitter koju nije dozvoljeno koristiti. Poslovnu tajnu Korisnik ne smije objaviti, dati na raspolaganje trećoj osobi, reproducirati kao niti koristiti u komercijalne svrhe. Na zahtjev Pittera, Korisnik je dužan vratiti svaku informaciju koja se smatra Pitterovom poslovnom tajnom ili ju je dužan na zahtjev Pittera uništiti.

Zaštita osobnih podataka

Osobni podaci koje Korisnik dostavlja Pitteru u okviru za potrebe ugovaranja i izvršenja bilo koje naše usluge obrađivat će se isključivo u svrhu izvršenja ugovora kao i u drugim slučajevima kada za to postoji zakonita osnova za obradu u skladu s Mjerodavnim pravom (primarno Općom uredbom o zaštiti podataka – GDPR).

Završne odredbe

Ako bi jedna odredba ovih Uvjeta bila ili bi postala nevaljana, time se ne dira u valjanost ostalih odredbi Uvjeta. U tom slučaju, smatrat će se da je ugovorena ona zakonom dopuštena odredba koja je po svom gospodarskom značenju najbliža nevaljanoj odredbi.

Za sve što nije regulirano ovim uvjetima primjenjuje se Mjerodavno pravo.

Za sve sporove u vezi s primjenom ovih uvjeta, nadležan je Trgovački sud u Zadru uz primjenu hrvatskog prava.

Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave na mrežnoj stranici Pittera.

Svaka izmjena i dopuna ovih Uvjeta će biti učinjena i javno objavljena na Pitter internetskim stranicama te priopćena u skladu s odredbama ovih Uvjeta.

U Tkonu, 18.07.2022.

WE VALUE YOUR PRIVACY!

We and our partners use technology i.e., cookies so as to process personal data like IP-addresses or browser information in order to personalize ads that you see. This helps us to show you more relevant advertising and improves your internet experience. We also use it to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use this technology.

In order to improve the user experience on our site, we use cookies/tools that are technically necessary for the functionality of our website. The webpage will not work properly without these required cookies.

Marketing cookies are used to follow visitors on websites. The intent is to show ads that are relevant and engaging to the individual user and therefore more valuable to publishers and third-party advertisers. With your consent, these cookies/tools are used not only by us but also by third-party providers, some of whom are based in countries such as the USA.

Statistics cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously. With your consent, these cookies/tools are used not only by us but also by third-party providers, some of whom are based in countries such as the USA.

We use cookies to provide you with the best service on our website. If you stay on our website, you consent to our data privacy policy

Custom Settings

Vaši proizvodi

Zatvori

Kontaktirajte nas

ZATVORI

Pitter putnička agencija d.o.o.
Tkon 88
23212 Tkon, Hrvatska

Radno vrijeme ureda:
8:00 - 15:00 (Pon - Pet)
8:00 am - 13:00 (Sub)

Telefon: +385 23 687 494

E-mail:

Za općenite zahtjeve ili pitanja, molimo koristite obrazac u nastavku:

Naša izjava o privatnosti podataka odnosi se na podatake prikupljene i obrađene putem obrasca za kontakt Izjava o privatnosti podataka.

Politika otkazivnja: Svoj pristanak možete opozvati u bilo kojem trenutku. Vaši podaci će tada biti izbrisani, ukoliko nisu potrebni za bilo kakve zakonske zahtjeve.

Za specifičnu vrstu zahtjeva odaberite obrazac s donjih poveznica:

Pretplatite se na naše obavijesti!

Naša izjava o privatnosti podataka odnosi se na podatake prikupljene i obrađene putem obrasca za kontakt Izjava o privatnosti podataka.